Публикация

Безплатни изследвания за остеопороза

Варненски специалисти от дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” и Асоциация „Жени без остеопороза – 21” организират безплатна кампания срещу остеопорозата в четвъртък (28 юли).


В рамките на инициативите лекари ще определят личния риск от заболяването чрез измерване на костната плътност на жените в община Бяла, Варненско, както и околните селища. На място ще се извършват консултации по профилактика на остеопорозата чрез подходящ хранителен и двигателен режим от лекар-специалист по хранене и диететика.

Новооткритите случаи с намалена костна плътност ще се насочват за диагностика и лечение в центровете и специализираните кабинети в региона.


Коментари