Публикация

Ритъм терапията отваря врата към света на аутистите

В началото на месеца Сдружение “С мама за ръчичка” Пловдив и Регионалният исторически музей представиха “Демонстрация на Ритъм/Барабанна Терапия”, която помага на децата със специфични образователни потребности – в частност деца с аутизъм и аутистичен спектър.


Терапевтичните сесии се провеждат от Мартин Иванов - единственият ритъм терапевт в България, от Институтd за съвременно изкуство и терапия ”Libera” – София.

Eлена Георгиева разговаря с Мартин Иванов

Какво представлява методът и на какво се основава терапията?
Методът не е нов. За лечебните свойства на ритъма, музиката и вибрацията са говорили още древните египтяни. Техните знания са доразвити от Питагор, който развива идеята за музикалната терапия, за да бъде преоткрита и в днешно време. Като течение барабано-терапията възниква през средата на  80-те години в Америка. Главно се основава на идеята за вибрациите, защото всичко около нас е вибрации. А вибрациите са ритъм - последователност от дейност и тишина. Ритъм е начинът, по който говорим, начинът, по който дишаме, начинът, по който ходим.

А как това въздейства на децата с аутизъм? По какъв начин тази терапия им помага?
Аутизмът не е болест, а  е състояние. Тези деца вибрират на особен вид честота, която е различна от нашата - на така наречените нормални хора. Много интересно е, че ние не можем да вибрираме на тази честота, а делфините и конете могат. Установено е, че делфинотерапията и хипотерапията са изключително ефикасни при тези деца. Същото прави и ритъмът. Благодарение на ритъма ние можем да влезем в честотата, на която вибрират тези деца. Да се срещнем в тяхното царство и можем да ги върнем по обратния път на нашите вибрации и да работим в една посока на позитивни промени.

Чисто практически как им действа ритъм-терапията? Какво се случва  с децата?
Ритъм терапията решава проблема с комуникацията, излизането от техния свят и срещата им с външния, и повдигането на нивото на концентрация. Това е основното. И в двете посоки ритъмът влияе изключително добре, защото ние можем да работим невербално. Да работим в областта на комуникацията и повдигането на нивото на концентрацията.

-brr-

Всъщност„Ритъм Терапията” помага на децата аутисти да повишат своето ниво и продължителност на концентрация. Има индивидуални и групови занимания, но се залага на индивидуалните, спрямо нуждите и проблемите на всяко дете с аутизъм.

Барабанът е изразно средство, което успява да пренася този, който го използва, през всякакви съществуващи бариери и да го води към усещането за цялостност и общност.

Казвате, че аутизмът не е болест, а състояние? Как се стига обаче до съзнанието на едно такова дете?
С ритъм терапията ние можем да се срещнем с тези деца на тяхна територия. И вече от тяхната територия чрез ритъма да ги придърпаме в нашето пространство, където ще работим за определени положителни промени и качества, които са нужни за живота в нашия свят. Целият процес има голяма доза и елемент на игра. Тук обаче е важно да подчертая, че ритъм-терапията не е панацея. Това е съпровождаща терапия. Тоест това не е основната терапия, чрез която можем да кажем, че ще излекуваме определена болест. Ритъм-терапията помага да се настрои химията, да се дирижира имунната система, по такъв начин, че да подготви човека да се бори с определено  състояние или определен здравословен проблем.

Какво целите с представяне на терапията и популяризиране на метода?
Целта ни е да ограмотим хората на първо ниво. Ние сме били вече във всички големи градове, сега сме и в Пловдив. Ние работим успешно с фондация ”Невидими деца на България” в София, създадена от родители на деца аутисти. В Пловдив  ще работим със Сдружение “С мама за ръчичка”. Идеята е да покажем терапията и  като алтернатива да се работи с деца с такива проблеми.Коментари