Публикация

Запрашеността в Плевен - над нормата

128 пъти над нормата е било нивото на фините прахови частици във въздуха над Плевен, каза д-р Ирина Джикова, от здравната инспекция в града.


Тези регистрирани концентрации над нормата, са  съгласно Наредба № 9/1999 г., според която тези нива не може да се превишават повече от 35 пъти на година.

Д-р Джикова поясни, че нивото на запрашеността  е достигнала 279 микро грама на кубичен метър през  зимните дни миналата година. 

Според д-р Джикова, най-завишените стойности на фини прахови частици са измерени през декември, януари и март, като това се дължи  на отоплението с твърдо гориво.  Всички други изследвани показатели са в норма.

Праховите частици обаче може да бъдат натоварени с канцерогенни вещества, които, приети от човек, атакуват имунната система и предизвикват различни заболявания – предимно белодробни, каза още д-р Джикова.

Мръсният въздух повишава риска от развитие на алергии, белодробни заболявания и други здравословни проблеми.  Основни източници на замърсяване са промишлеността, транспортът и енергетиката.

Коментари