Публикация

Специализантите ще получават до 4 минимални работни заплати

Минимум от две до четири минимални работни заплати или до 960 лв. на месец ще получават специализантите държавна поръчка.


Това предвиждат промени в Наредба 34 на МЗ, които са обнародвани в „Държавен вестник”. В момента младите лекари имат право на две до три минимални заплати.

За колегите им, които плащат сами обучението си, се предвижда средствата да се увеличат от 1,5 минимални заплати на две или на 480 лв. Също така медиците ще могат да получават и допълнителни средства от финансирането по здравна каса и другите форми на плащане в лечебните заведения.

С промените се регламентира и правото им да ползват минимум 20 дни платен годишен отпуск. Всички тези права ще залегнат и в договорите, които бъдещите специалисти подписват с лечебните заведения. Освен това разходите по обучението на специализантите, които не са държавна поръчка, ще могат да се поемат от лечебните заведения или други лица. По този начин ще се даде възможност на повече млади хора да учат, а на лечебните заведения да задоволяват нуждите си от лекари.

С промените се усъвършенства и метода за определяне на местата за прием. Занапред те ще зависят в по-голяма степен не само от възможностите за обучение на лечебните заведения, а и от потребностите от специалисти в страната. За тази цел всяка година Регионалните здравни инспекции в сътрудничество с БЛС ще проучват нуждата от кадри в страната и ще подават информацията до МЗ.

В наредбата се въвежда и контрол над обучението на специализантите. За тази цел учебните бази ще трябва да изготвят вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството си. Също така ще трябва да се грижат за квалификацията на преподавателите си.  


Коментари