Публикация

Още 27 деца ще бъдат финансирани за лечение

На последното си заседание Общественият съвет към Фонда за лечение на деца одобри финансиране на лечението на още 27 деца.


Две от тях ще заминат за първи път за лечение в чужбина, три деца ще заминат за трансплантации в чужбина, десет деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина, а други десет деца ще бъдат подпомогнати за лечение в България.

Бяха разгледани и одобрени и два случая за доплащане на лечението. Общата сума, която се отпуска за лечението на 27–те деца е 877 050 лв. От началото на годината

Фондът е финансирал лечението на 222 деца, а отпуснатите средства са 6 286 383 лв.

Коментари