Публикация

Работата в офис с картини повишава качеството на труда

Учените твърдят, че работата в офис отворен тип (в общо помещение с прегради между бюрата) водят до влошаване на здравословното състояние, намаляване производителността на труда, а така също инициира ненужна активност на мозъка на служителите, която отвлича от работата.


Офисите с общо помещение се появяват през 50-те години и стават много бързо популярни.
Учени, под ръководството на невролога д-р Джейк Люис, специално измерили мозъчните вълни на служителите във офис от отворен тип. Оказало се, че вниманието на хората се отвлича от шума и звъненето на телефона от съседа по работно място.

Строгата и консервативна обстановка също не помага в съсредоточаването. Що се отнася до разнообразието в интериора, то експериментите показали, че служителите се трудят по-качествено в помещения с картини и цветя. Ако им позволят да запълнят пространството със собствени вещи, то тяхната работоспособност се повишавала с 15%, а самочувствието с 32%.

Изследванията потвърждават откритията на проф. Гейджа, който сравнил мозъка на мишки поставени в чисти клетки и такива със запълнен интериор. При втората група мишки след месец се наблюдавало повишаване на капацитета на мозъка с 15 %. Учените смятат, че това е валидно и за хората, за които външните стимули в обкръжаващата среда са много важни.

Коментари