Публикация

Всеки пети в Пловдивско е здравно неосигурен

129 700 жители на област Пловдив са с прекъснати здравни права. Това показва в момента справка на НАП, според която при над 683 000 души, всеки пети в региона е здравно неосигурен.


Сред лицата има такива, които упражняват свободни професии и са декларирали пред НАП, че ще се осигуряват сами, безработни, социално слаби, бежанци. Правата на някои от тях са прекъснати заради само една или две пропуснати здравни осигуровки през последните 3 години.

Без здравни вноски са част от кандидат-студентите, които не знаят, че след завършване на училище държавата спира да ги осигурява.

Към хората с прекъснати здравни права са и емигрантите, които при напускане на страната не са се "отписали" от здравно-осигурителната ни система. Има обаче и лица, които не са се осигурявали продължително време и подновяват плащането едва когато се наложи да се възползват от безплатна медицинска помощ.

16,80 лева на месец струва здравното осигуряване на лицата, които нямат работодател, не са еднолични търговци или упражняващи свободни професии, и следва сами да се грижат за здравния си статус. Това са домакини, трайно безработни, студенти над 26 години, както и зрелостници завършили средното си образование.

6 388 са поискали от началото на годината до сега удостоверение от НАП Пловдив, че имат непрекъснат здравен статус. Традиционно такова удостоверение изискват личните лекари, когато се налага лечение по клинична пътека, планов прием в болница или раждане. Иначе пациентите трябва да заплащат за медицински услуги.

Коментари