Публикация

Наркоманията наистина е болест

Наркоманията обикновено се нарича заболяване, но се разбират по-скоро нейните социални измерения. По мнение на Американското общество по наркомания, тя е хронично заболяване на главния мозък, а не поведенческо разстройство или резултат от неправилно взето решение.


До този извод достигнаха учените, които изследват мотивацията и поведението на болните от наркомания.

Новото определение ще даде възможност на лекарите да се съсредоточат в борбата срещу наркоманията, не върху външните причини, а върху процесите в мозъка на пациента.

Болестта влияе на предаването на нервните импулси на мозъка, което пречи на адекватното поведение и променя мотивацията за здрав живот.

Следователно наркотиците причиняват изменения в мозъка и нямат връзка със социалното поведение. Човек започва асоциален начин на живот, защото употребява наркотици, а не обратното.

Коментари