Публикация

Момчетата достигат полова зрялост все по-рано

Разликата между физическата и социалната възраст при юношите продължава да се увеличава.


От средата на 18 век възрастта, в която настъпва полова зрялост, намалява с 2,5 месеца през всяко следващо десетилетие.

Днешните 18-годишни юноши във физическо отношение изглеждат така, както са изглеждали през 1800 г. 22-годишните мъже. Този извод направиха изследователи от Института по демографски изследвания в Германия.

Храната и обкръжаващата среда на живот стават все по-благоприятни за човека, казва демографът Джошуа Голдщайн. По думите на изследователя тази причина за ранната полова зрялост отдавна е известна при жените, сега експериментално тя се доказва и при мъжете.

Хубавите страни на такова преждевременно израстване са малко. Момчетата рано се чувстват физически зрели и взимат по-често рисковани решения, още преди да са станали социално зрели и да са придобили жизнен опит. Това е причината за повишената смъртност сред младежите.

Коментари