Публикация

Конкурс за детска рисунка на тема „донорството”

Започва конкурс за рисунка, посветена на Европейския ден на донорството, сред децата от 7 до 12 клас.


Инициативата е част от Националната кампания в подкрепа на донорството, която се организира от МЗ и ИАТ, с подкрепата на Българския червен кръст, Националната пациентска организация, Българския съюз на трансплантираните, Нов Български университет.

Победителите ще бъдат наградени на 22 октомври, когато през тази година ще се чества Европейският ден на донорството.

Темата на конкурса за детска рисунка е мотото на Националната кампания в подкрепа на донорството -  „Частица от теб може да бъде за някого целия свят”.

В него могат да участват отделни ученици или цели класове и училища. Ограничения във формата на рисунките, както и в използваната техника няма. Творбите ще се приемат от 15 септември до 15 октомври на адрес: Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. „Св. Неделя” 5, За конкурса в подкрепа на донорството.

Освен рисунките в плика трябва да има и данни за автора им – име на участника, адрес и телефон за връзка. Творбите ще се оценяват от 6-членно жури. В европейския ден на донорството - 22 октомври, първите трима победители сред индивидуалните и групови автори ще получат предметни награди, осигурени от МЗ и ИАТ, а всички рисунки ще бъдат подредени в изложба.

Повече информация участниците могат да получат на тел. 02 / 9301-107, 118 или 119.

Коментари