Публикация

Здравната каса плати на партньорите си

Плевенската здравна каса плати на договорните си партньори за заявена през август дейност, съобщиха от финансиращата институция.


Лекарите от първичната извънболнична медицинска помощ са получили средства в размер на 495 508 лв. Медиците от  специализираната медицинска помощ за август са получили 546 959 лв.

За медико-диагностична дейност на договорните си партньори РЗОК-Плевен, е  превела 221 383 лв. Денталните специалисти са получили пък 224 417 лв.

Касата е превела и средства за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ  за оказване в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност в размер на  1 691 лв.  

Болниците в региона също са получили средствата си, като те са в размер на 4 489 580 лв., както и 16 920 лв., които са за здравно неосигурени родилки.

Коментари