Публикация

Променяща се перспектива пред болните с остър коронарен синдром

Доц. Нина Гочева, национален консултант по кардиология и ръководител на клиника в Националната кардиологична болница, пред HEALTH.bg


Доц. Гочева, остава ли смъртността от сърдечно-съдови заболявания водеща у нас и в света?
Действително у нас сърдечно-съдовите заболявания са водещата причина за смъртност и през последните няколко години. По данни на СЗО най-многото смъртни случаи са в резултат на сърдечно-съдови заболявания. Доказано е, че при пациенти с установена атеросклеротична болест сърдечно-съдовите инциденти като миокарден инфаркт или смърт се увеличават в линейна зависимост с времето.

Това означава ли, че атеросклерозата е в основата на развитието на сърдечно-съдов инцидент като инфаркт например?
До инфаркт се стига, когато коронарен съд се запуши частично или напълно от образувал се вътре в съда тромб. Причината за тази тромбоза е прогресията на атеросклерозата, при която се стига до разкъсване на атеросклеротичната плака и на нейно място се образува съсирек, който частично или напълно запушва съда.  Клиничната изява на това събитие се означава като остър коронарен синдром.

Каква е честотата на инцидентите от остър коронарен синдром?
По света годишно се регистрират по около 4 милиона нови болни с  остър коронарен синдром, като половината от тях са в Европа. От тези 2 милиона смъртните случаи за Европа са повече от 740 000 годишно. У нас средният брой инфаркти със или без ST-елевация, които се регистрират годишно, е около 12 000. За съжаление пада възрастовата граница при инфарктите. Според статистиката се е увеличил леко броят на младите хора между 30- и 40-годишна възраст, които са лекувани от инфаркт.

Каква е съвременната терапия на пациентите с остър коронарен синдром (ОКС)?
Българските кардиолози следват световните препоръки при терапията на пациентите с ОКС. Това включва прилагане на инвазивни процедури (първична ангиопластика) и адекватна лекарствена терапия, която цели да предотврати повторна оклузия на съда и съответно повторен коронарен инцидент. Тъй като основна роля в патологичния процес на тромбозата имат тромбоцитите, използването на медикаменти, които блокират тяхната активност, е задължителна част от терапията на пациентите с ОКС. Стандартната антитромбозна терапия, която се използва към момента, въпреки своята доказана ефективност има и някои ограничения. До 30%, дори до 40% от пациентите са „резистентни”, т.е. не отговарят на лечението и въздействието на използваните медикаменти не се проявява изобщо.

-brr-

Какво означава това на практика?

Означава, че тези пациенти са застрашени и при тях рискът от повторен инфаркт или друго сърдечно-съдово усложнение е повишен. Доказано е, че всеки 6-и пациент с инфаркт (или 15%) ще загине или ще претърпи повторен инцидент в рамките на първите 12 месеца. Пациентите с остър инфаркт са високорискови, което предполага да им бъде оказана медицинска помощ възможно най-бързо, защото това увеличава шанса по-голяма част от миокарда да бъде спасена. Ето защо ефектът от използваните лекарства трябва да е еднакъв при всички пациенти и да настъпва достатъчно бързо. При стандартната антитромбозна терапия обаче - която използваме в момента - ефектът настъпва обикновено след няколко часа и варира при различните пациенти.

Могат ли да бъдат преодолени тези ограничения?

През последните години усилено се разработват нови медикаменти, които да преодолеят ограниченията на съвременната антитромботична терапия. В мащабно клинично изпитване при над 18 000 пациенти от 43 страни, включително и в България, е използвана нов вид лекарствена терапия, довела до значително намаление на сърдечно-съдовата смъртност и инфарктите, както и общата смъртност, спрямо използваното в момента стандартно лечение. За първи път след аспирина кардиолозите ще разполагат с ново решение, което намалява смъртността сред пациентите с инфаркт. Новата терапия е одобрена от здравните власти в Европа и скоро ще е на разположение на европейските граждани.

Тези клинични ползи при всички пациенти ли се наблюдават?
Според данните от проучването не е наблюдавана резистентност, отговорът към терапията е еднакъв при всички и ефектът настъпва още на 30-ата минута. Малка част - под 8% (7,4%) от пациентите са се отказали да продължат участието си в проучването поради странични ефекти.

Коментари