Публикация

Втори конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум

Вторият международен медицински конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум (ЮЕМФ) ще се проведе в Несебър от 7 до 10 септември. Това съобщи в Пловдив д-р Андрей Кехайов, председател на сдружение „Български лекар” и президент на ЮЕМФ.


По думите му конгресът е получил акредитация от Европейската комисия по непрекъснато обучение по медицина с 18 европейски кредита, а това безспорно го нарежда като един от най-сериозните форуми на стария континент.

"Очакваме този конгрес се да се превърне в своеобразен университет за непрекъснато обучение по медицина, коментира д-р Кехайов. Той е категоричен, че квалификацията и професионалното усъвършенстване са основните приоритети на лекарските организации във Европа и на този форум те не само ще се срещнат, но и ще споделят своя опит и ще имат възможност да участват в дискусии.

И тази година на конгреса ще бъдат представени научните постижения и практическия опит на изтъкнати български и чуждестранни специалисти в съответните области на повече от 17 държави, а обект на дискусиите  ще бъдат   проблеми на здравеопазването и здравните реформи в нашия регион, допълни проф. Йован Тофоски, вицепрезидент на ЮЕМФ.

По програма форумът има четири основни теми:

- Диабет и усложнения
- Сърдечносъдови болести
- Инфекциозни болести
- Онкологични болести

"Избраните теми касаят основни здравни проблеми за много страни, включително и тези от Югоизточна Европа. Диабетът, сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания нарастват прогресивно, което е неизбежно при съвременните условия и начин на живот – обездвижване, вредни хранителни навици, нарастващо механично, химично, електромагнитно, шумово замърсяване на околната среда. В края на изтеклото хилядолетие онкологичните заболявания са причина за смъртта на всеки четвърти европеец", коментира проф Тофоски.

И  тази година ще бъде организирана кръгла маса на тема „Здравни реформи и финансиране”.


Коментари