Публикация

Семинар-обучение по проблемите на латентната туберкулоза

От 8 до 10 септември в София ще се проведе обучение за лекари, които отговарят за контрола на туберкулозата на областно ниво (DOTS мениджъри) и на патронажни сестри.


На семинара ще се разгледат проблемите на латентната туберкулоза в България, ще се представи „Методическо указание за насочване, диагноза, проследяване и лечение на лицата с латентна туберкулозна инфекция” и обновената версия на информационната система.

Обучението се организира по Програма „Подобряване на контрол на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Семинарът ще бъде открит от зам. министъра на здравеопазването д-р Кирил Добрев.
 
Туберкулозата е лечимо заболяване, ако се открие и третира своевременно. От значение е навременната диагностика и лечение на лицата с латентна туберкулозна инфекция (ЛТБИ). Лицата с ЛТБИ не са опасни за околните, но трябва своевременно да бъдат диагностицирани и превантивно лекувани, за да се предотврати развитие на активна туберкулоза.

Ако не се провежда лечение, 5-10% от лицата с ЛТБИ могат да развият туберкулозно заболяване през живота си. Латентната туберкулозна инфекция е състояние на организма, при което лицата са инфектирани с туберкулозния бактерии, но няма клинични, микробиологични или рентгенологични данни за активно туберкулозно заболяване.

Рискът от развитие на ЛТБИ е различен при различните групи от населението. Най-уязвими са контакти на болни с туберкулоза лица, медицинския персонал в лечебните заведения за лечение и диагностика на туберкулоза, лица в затворени колективи, лица с прояви на срив на имунната система.

Диагностицирането на ЛТБИ се извършва чрез провеждане на преглед от специалист по белодробни болести, изследване с туберкулинов кожен тест на Манту, а при необходимост и допълнителни имунологични тестове.

Регистрираните случаи на латентна туберкулозна инфекция за първите шест месеца на 2011 г са 2936. За лечението на тези хора Министерство на здравеопазването осигурява безплатно лекарства, които се предоставят от областните лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулозата.

Коментари