Публикация

Детски ТЕЛК улеснява работата на лекарските комисии

За половин година около 1000 деца на възраст до 16 години са преминали през единствената Детска експертна лекарска комисия, която работи на територията на Северозападна България.


Комисията се намира в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в Плевен и обслужва деца от четирите области – Плевен, Видин, Монтана и Враца, от 1 ноември миналата година.

Допреди да бъде разкрита ДЕЛК, децата от Плевенска област се преглеждаха от педиатър, който участваше в един от общите състави на ТЕЛК-Плевен.  

Сега с разкриването на новото звено нещата за малките  пациенти стават много по-лесно и експедитивно.  В  детския състав работят трима педиатри, като огромен принос за разкриването на комисията е имало ръководството на УМБАЛ - Плевен.

В момента с  новата комисия за деца плевенският ТЕЛК вече е с пет  състава - един очен, три общи и детски. Очният ТЕЛК само за първото полугодие на 2011 г. е освидетелствал 2 334  пациенти с офталмологични проблеми.  

Натовареността  на състава е огромна, тъй като преминават пациенти от 9 области - Ловеч, Велико Търново, Габрово, Видин, Враца, Монтана, Русе, Разград и Плевен.

В страната има общо четири очни териториални експертни лекарски комисии - в София, Пловдив, Варна и в Плевен.  Останалите три общи състава на ТЕЛК-Плевен за първите шест месеца на годината са освидетелствали  5 093 пациенти.

Коментари