Публикация

Втора национална конференция за редките болести

В Пловдив се открива Втора национална конференция за редки болести.


По време на форума ще бъдат представени епидемиологичните регистри, а също и добрите практики за профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на редките болести. Участниците в конференцията ще обсъдят здравната политика и законодателство, касаещо тези заболявания и възможностите за подобряване на достъпа до лекарствата сираци в България.

Българската асоциация за промоция на образование и наука (БАПОН), заедно със своите партньори в лицето на пациенти, лекари, медии и индустрия, винаги е отстоявала две фундаментални цели – повече информираност и прозрачност за проблемите на пациенти и лекари, свързани с редките болести; придържане и прилагане без компромиси на европейските норми и практики в тази област.

Втората национална конференция за редки болести продължава тази традиция и ще внесе своя принос в защитата на тези два принципа.

В този контекст, основните акценти във Втората национална конференция ще бъдат:

- Епидемиологични регистри за редки болести

- Добри практики за профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на редки болести

- Здравна политика и здравно законодателство, касаещо редките болести

- Подобряване достъпа до лекарства сираци в България

- Постижения на Националната програма за редки болести

- Европейски проекти и програми за редки болести

Коментари