Публикация

Национална мрежа по глобално здраве

Над 23 институции участваха в създаването на Националната мрежа по глобално здраве, която се учреди в Медицинския университет в Плевен по европроект.


Той е в партньорство с университети от Италия, България, Румъния, Полша, Латвия, Малта и Унгария. Сред участниците в учредяването на националната мрежа са представители от Министерството на здравеопазването, Българския лекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българския червен кръст, областния управител на Плевен, община Плевен, петте висши медицински училища в страната, лечебни заведения от Северозападна и Централна Северна България.

Преди учредяването на Националната мрежа по глобално здраве в Телекомуникационния ендоскопски център /ТЕЛЕЦ/ на МУ-Плевен се   проведе  работна среща. По време на нея доц. Антони Гълъбов  представи основните процеси на глобализацията и предизвикателствата, които стоят  пред съвременното общество.  

В ТЕЛЕЦ-Плевен се организира и обучение на 15 преподаватели от факултетите по обществено здраве към петте висши медицински училища в страната. Обучението им се провежда от проф. Карло Рести, председател на Италианската национална мрежа по глобално здраве и от д-р Киара Бодини от Центъра по глобално здраве към университета в Болоня. 
" }-->

Коментари