Публикация

Педиатри участваха в училище по детска гастроентерология

Източноевропейското училище по детска гастроентерология, хепатология и хранене се проведе този месец в „Албена".


Подобни форуми се организират веднъж годишно в различна източноевропейска страна, а тазгодишното в България се проведе по покана на сектора по детска гастроентерология към УМБАЛ „Св. Марина" и Медицински университет - Варна.

Лектори бяха лидерите на реномираната организация Европейско дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене (ESPGHAN), които са експерти за Европа по въпросите на детското хранене, заболяванията на храносмилателната система и черния дроб при децата.

Те представиха уеднаквеното мнение на експертните работни групи, които контактуват интензивно и с аналогичното Северноамериканско дружество. Одобрени за участие бяха 53 педиатри и 18 медицински сестри от цялата страна.

Темите на отделните модули касаеха проблеми при диагностиката и лечението на гастроезофагеалната рефлуксна болест, функционалната коремна болка, възпалителни чревни заболявания, хроничната диария, ентералното и парентералното хранене, хранителните алергии, чернодробните заболявания при деца.

За краткото време на презентациите стана ясно, че има достатъчно много факти и становища, базирани на медицински доказателства, по които в Европа има единно мнение, изведено като правило – „становище на дружеството”.

За част от тези правила се оказа, че в България няма официално прието единно становище. Подадена беше ръка за сътрудничество при изработване на такъв правилник, който да се консултира от експертния съвет на европейското дружество.


Коментари