Публикация

Оценка на сърдечно-съдовия риск - безплатно

На 29 септември СБАЛССЗ „Св. Екатерина” за пореден път ще отбележи Световния ден на сърцето с откриване на мобилен пункт за безплатно определяне на сърдечно-съдовия риск.


Екип от специалисти на болницата ще извършва оценката и спрямо нея ще дава препоръки за намаляване на риска и подобряване начина на живот.

Инициативата е насочена към информираността на обществото относно рисковите фактори, водещи до сърдечно-съдови болести, както и към тяхната превенция и контрол.

Кампанията, която започва да се провежда през 2000 г., тази година е под мотото: „Един свят, един дом, едно сърце”.

Коментари