Публикация

Контролът върху инвазивната кардиология у нас ще се повиши

Сърдечно-съдовите заболявания са сред най-разпространените здравословни проблеми сред населението. През последните години от тях страдат не само възрастни, но и все повече млади хора на 30-40 години.


Около 60% от общата смъртност у нас се пада на тези диагнози. Надеждното им лечение и добрата профилактика са от огромно значение за ограничаването на заболеваемостта и смъртността от сърдечно-съдови заболявания.

Затова от 1 ноември всяка болница ще трябва да вписва в електронен регистър интервенциите по инвазивна кардиология, които се извършват в нея. Промяната има за цел да се повиши контрола над тази дейност в страната и така да се гарантира по-добро качество и сигурност на лечението за пациентите.

Регистърът ще се поддържа от Националния център по обществено здраве и анализи. Засега в него ще подават информация 36 лечебни заведения, тъй като в толкова се извършват дейности по инвазивна кардиология в страната. Всяка от тези болници ще трябва да подава следните данни: името на лекуващия специалист, личните данни на пациента, вида на процедурата - спешна или планова, както и диагностична или терапевтична, началото и края на интервенцията, както и причините за провеждането й.

Лечебните заведения могат да подават информация и за различни медицински показатели, което ще помогне за оптимизиране на качеството на работата им. Всички данни се попълват от оператора в съответната болница чрез универсален електронен подпис.

Вписването трябва да се извърши до 24 часа от края на процедурата. Лечебните заведения, които не спазват новите правила ще подлежат на санкции по ЗЛЗ в размер от 500 до 2000 лв., а по ЗЗ може да им бъде отнет и лиценза за тази дейност.

-brr-

Освен осигуряването на адекватно лечение на сърдечно-съдовите заболявания изключително важна е и профилактиката им. Основните рискови фактори за тяхната поява са повишеното кръвно налягане, холестерол и кръвната захар, наднорменото тегло, стресът, тютюнопушенето, обездвижването и пасивният начин на живот.

За да съхраним здравето си, трябва да избягваме всички тези вредни навици на живот. Освен това човек трябва редовно да посещава профилактични прегледи при кардиолог и да прави лабораторни изследвания на кръвната си захар и на липидния си профил.

Също така е важно да се знае какви са първите симптоми на най-острото сърдечно-съдово състояние - острият миокарден инфаркт. Те са болки в гърдите, определяни като усещане за стягане, натиск или притискане, болка в други части на тялото (обикновено в лявата ръка, към врата или челюстта), затруднено дишане, гадене и повръщане, нарушен сърдечен ритъм, студена пот, прималяване, панически страх. При появата им незабавно трябва да се потърси спешна медицинска помощ, тъй като от това зависи живота на човек.

За да се повиши здравната култура на населението в тази посока у нас ще започне и информационна кампания на тема остър миокарден инфаркт. Тя е част от международната инициатива Стент за живот ( Stent For Life-SFL) на Европейската асоциация за перкутанни сърдечно-съдови интервенции, Европейското дружество по кардиология и EuroPCR.

У нас тя се организира от Българското дружество по инвазивна кардиология с подкрепата на МЗ. Кампанията ще продължи една година. За това време ще бъдат организирани различни информационни събития за пациентите и обучения за лекарите. Ще се раздават и множество информационни материали. Целта е да се достигне до всеки дом и хората да научат как да се предпазват от инфаркт, как да го разпознават и как да реагират при появата му.
 

Коментари