Публикация

Фондът за лечение на деца отпусна средства за още 23

Още 23 малки пациенти получиха средства от Фонда за лечение на деца.


Шест от тях ще заминат за първи път за лечение в чужбина. 3 деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина, а на шест ще бъде доплатено лечението.

1 дете ще замине за извършване на чернодробна трансплантация в Германия. Други 7 деца ще бъдат подпомогнати за лечение в България.
 
Общата сума, която се отпуска за всички 23 деца, е 584 633 лв. От началото на годината Фондът е финансирал лечението на 270 подрастващи, а отпуснатите средства са 7.8 млн. лв.
 

Коментари