Публикация

НЗОК разполага с достатъчно средства за лекарства и болнична помощ

На заседание на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) стана ясно, че касата разполага с достатъчно пари за здравеопазване до края на годината.


Анализът на изпълнението на бюджета за осемте месеца на годината показва, че към момента НЗОК разполага с достатъчно средства за изплащане на дейността, извършена от болниците през месец септември. Плащанията към лечебните заведения до края на годината също ще бъдат в график, като за тази цел ще бъдат използвани парите от резерва на НЗОК за непредвидени и неотложни разходи, които Надзорният съвет на НЗОК ще освободи на следващото си заседание през месец октомври.

Средствата от резерва са в размер на 260 268 000 лева и са определени в Закона за бюджета на НЗОК за 2011 г. По предварителни прогнози по-голямата част от тях ще бъдат разпределени за болнична помощ, а с останалите ще бъдат подсигурени плащанията за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.  С тези средства ще бъдат изцяло обезпечени прогнозните разходи за здравноосигурителни плащания до края на годината.   

На следващото си заседание, през месец октомври, Надзорният съвет на НЗОК ще разгледа отчета за касовото изпълнение на бюджета за предходните тримесечия и в съответствие със Закона за бюджета на НЗОК за 2011 г. и правилата за разпределение на средствата за болниците, ръководството на НЗОК ще предложи освобождаване на оперативния резерв.

По този начин ще бъде изпълнен поетият ангажимент за осигуряване на редовни плащания до края на годината както към болниците, така и към аптеките. Също така, в съответствие с правилата за разпределяне на средствата за лечебните заведения, ще бъде утвърдено и разпределението за последното тримесечие на годината.  

Ръководството на НЗОК гарантира, че институцията е финансово стабилна и няма да бъде допуснато забавяне в плащанията към договорните партньори.

Коментари