Публикация

Всяка година до 15% от хората по света боледуват от грип

Един от основните акценти на провелия се Национален форум за грип 2011 бе приетата от Съвета на Европа на 22 декември 2009 г. „Препоръка за имунизация срещу сезонен грип”, чиято цел е 75 % обхват на ваксиниране сред хората в напреднала възраст, здравните работници и хора с хронични заболявания.


В съответствие с тази препоръка България следва да приеме и осъществи Национална програма за повишаване на ваксиналния обхват със сезонни грипни ваксини. Една от необходимите стъпки е обстойно информиране на населението и особено най-заинтересованите групи – здравни работници, лица над 65 г. или хронично болни, за сериозността на сезонния грип и свързаните с него усложнения.

Друг фактор предполага подобряване на ваксиналния обхват и достъпа на пациентите до противогрипни ваксини чрез тяхната реимбурсация по примера на повечето европейски държави.  

Европейският опит в областта на грипната превенция сочи, че най-успешна е политиката на здравеопазване, която освен горните мерки, предвижда и заплащане на семейните лекари за дейността по ваксиниране.

Грипните епидемии повишават смъртността, свързана както директно с грипа, така и с неговите усложнения. По данни на СЗО всяка година по света, поради усложнения от грип, тежко се разболяват около 3-5 милиона души, а умират 250 – 500 000. Данни от Франция, Германия и САЩ посочват, че общите годишни разходи свързани със заболяването грип, варират между 1 млн. щ.д. и 6 млн. щ.д. на 100 000 жители. Значителни са и икономическите загуби, породени от разходите за домашно и болнично лечение и отсъствията от работа и училище.

Съвременните инактивирани противогрипни ваксини са безопасни и ефективни. Имунизацията срещу грип: предпазва от заболяване 70-90% при здрави хора под 65 г.; предпазва от възникване на усложнения и вторични инфекции (вирусни и бактериални пневмонии); намалява риска от обостряне на хроничните заболявания; намалява риска от тежки форми, налагащи хоспитализация; намалява смъртността; ограничава възможността за разпространение на грипните епидемии; доказана икономическа полза за отделния човек и за обществото.

Форумът е организиран от Съюза на българските медицински дружества, като в него взеха участие представители на здравните власти, медицински специалисти и техните сдружения, неправителствени организации и др.
 

Коментари