Публикация

Грипът – факти и цифри

Сезонът на респираторните заболявания започна, а грипът вече е тръгнал насам. Ваксината е важен инструмент за предпазване от грипните вируси, както и добрата хигиена, спазването на дистанция от вече болни и т.н.


Предлагаме ви няколко факти и цифри за сезонния грип:

- Сезонният грип е едно от най-значимите и широко разпространени заразни вирусни заболявания и е сериозен източник на заболяемост и смъртност във всички държави-членки;

- По данни на СЗО всяка година от 5-10% от здравите възрастни и 20-30% от децата се разболяват от сезонен грип. Сезонният грип е причина за 3-5 милиона случаи на тежко боледуване и 250,000 – 500,000 смъртните случаи всяка година. По данни на Европейския център за контрол на заболяванията сезонният грип е причина за 40 000 до 220 000 смъртни случаи по време на тежки епидемии в Европа;

- Най-голям риск от усложнения има при деца под 2-годишна възраст, възрастни над 65 години и лица от всички възрасти с известни заболявания (хронични заболявания на сърцето, белите дробове, черния дроб, заболявания на кръвта, диабет) или с отслабена имунна система;

- В България по време на грипна епидемия, която обикновено обхваща страната само за няколко седмици, заболяват не по-малко от 250 000 - 300 000 души. Грипните епидемии закономерно се съпътстват и от повишаване на смъртността, свързана директно с грипа, или с придружаващите го усложнения. Значителни са и икономическите загуби, породени от разходите за домашно и болнично лечение, както и поради масовото засягане на лицата в трудоспособна възраст и отсъствието им от работа;

- Данните от Франция, Германия и САЩ посочват, че общите годишни разходи, свързани със заболяването грип, варират между 1 милион щ.д. и 6 милиона щ.д. на 100 000 жители;

- В Европа е изчислено, че ако 100% от рисковите пациенти се ваксинират срещу грип, може да бъдат избегнати над 11 милиона случая на грип, до 1.2 милиона хоспитализации, над 106 000 смъртни случая;

- Най-ефикасното средство за защита срещу грип е противогрипната ваксинация. Тя цели намаляване броя на болните с тежки форми на грип, както и на усложненията като отит, пневмония, менингит, които налагат антибиотично лечение, често пъти в болнично заведение;

- Ваксинацията е особено важна за лица с висок риск от сериозни усложнения от грипа, както и за хората, които живеят с такива високо рискови индивиди или се грижат за тях;

- Медицинските специалисти трябва да бъдат информирани за опасностите, на които са изложени техните рискови пациенти, както и за задължението си да им предоставят подходящи препоръки за ваксинация;

- До 59% от здравните работници прекарват грипното заболяване без класическите симптоми и могат да пренесат вируса на пациентите;

- Повече от 60 години противогрипните ваксини се прилагат и определят като най-ефективното средство за профилактика.  

- Едно от основните предизвикателства в профилактиката на грипа е да се убедят пациентите да се ваксинират.  Липсата на лекарски препоръки и погрешна представа за заболяването или за ваксината, могат да представляват потенциална пречка за всички възрастни (независимо дали са здрави или рискови) да се ваксинират.

Коментари