Публикация

МУ-Плевен събира студенти и млади лекари от 15 държави

Медицинският университет в Плевен е домакин на деветото издание на Международна конференция за студенти и млади лекари.


Форумът се провежда под мотото „Погледни отвъд видимото” и е под патронажа на проф. д-р Григор Горчев, ректор на МУ-Плевен. Около 200 студенти, докторанти и млади лекари от 15 държави са изявили желание за участие в научния форум.

Очаква се над 50 млади български и чуждестранни изследователи да представят резултати от свои проучвания в шест научни секции: предклинични дисциплини, вътрешни болести, хирургия, докторанти, вария и постери.

Конференцията ще се проведе до 15 октомври на територията на Телекомуникационния ендоскопски център.  Научната програма на форума е съобразена с редица световни и европейски инициативи, протичащи през годината.

2011 г. е обявена за Европейска година на доброволчеството и Световна година на гората,  15 октомври е Международен ден на хората с нарушено зрение.

В хода на конференцията изявени гост-лектори от България и Австрия ще изнесат три пленарни лекции на тема репродуктивно здраве, сърдечносъдова и очна патология.

Коментари