Публикация

Безплатно поставяне на силанти

Започна безплатно поставяне на силанти на деца от 5 до 9 години. Инициативата, която е част от Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца, ще продължи до края на ноември.


Силантите представляват специален материал, който образува тънък слой върху дълбоките вдлъбнатини на дъвкателните повърхности на зъбите. Те предпазват децата от развиването на кариес като образуват бариера между зъба и бактериите, които водят до този проблем.

Самото силанизиране ще се осъществява от лекари по дентална медицина в над 200 кабинета в цялата страна. Всеки родител, който желае да се възползва от възможността ще може да се свърже със съответния регионален координатор на интернет–страницата на програмата: www.oralnaprofilaktika.bg. На безплатен телефон 0800 1 45 46 могат да се задават въпроси и да се получи допълнителна информация.

Освен силанизирането на детските зъби по Националната програма са предвидени и дейности за повишаване информираността сред населението за оралните заболявания. Те са насочени най-вече към родители, учители, бременни, деца и ученици.

В края на годината ще бъдат готови и резултатите от националното проучване за състоянието на детското орално здраве, което започна преди няколко месеца.

Очакваните резултати от реализирането на цялата програма до 2014 г. са следните:

- 70% от децата на 12 години да придобият знания по профилактика на оралните заболявания;

- 60% от децата до 12 години да притежават адекватно поведение и умения за предпазване на оралното здраве;

- 50% от 6-годишните да нямат кариес на временните и първите постоянни зъби;

- 70% от 12-годишните да нямат кариеси на постоянните зъби;

- 80% от децата на 18 години да нямат извадени постоянни зъби;

- 70% от 18-годишните да имат минимум три здрави секстанти по CPITN (здрави венци и пародонт).

Коментари