Публикация

У нас ще бъде изграден апарат за производство на изотопи

Министерството на здравеопазването стратира процедурата за изграждане на първия у нас циклотрон.


Апаратът се използва за производството на изотопи (радионуклиди), които са нужни за осъществяването на една от най-модерните диагностични процедури на онкологични заболявания с PET/CT (петскен).
 
В момента в страната работят два петскена – в УМБАЛ „Александровска” в София и в УМБАЛ „Св. Марина” във Варна (планира се и откриването на петскен в Пловдив).

Апаратите се захранват с изотопи от Австрия и Унгария. Тази процедура е много сложна, тъй като животът на един изотоп трае само няколко часа, през които той трябва да се транспортира в страната и да се използва.

С монтирането на циклотрон у нас значително ще се улесни снабдяването на лечебните заведения със заряди, ще се увеличи броя на обслужваните болни и ще се намали цената на изотопите.

В момента МЗ плаща 3000 лв. за една процедура, а броят на пациентите, които се възползват от него, е малко над 200 на месец. Освен това изотопи може да се изнасят и в други страни.

Изключително важно е, че ще се разшири периметъра и на изследваните диагнози. Заради ограниченото снабдяване със заряди в момента у нас не се използва пълният капацитет на двата петскена. С осигуряването на различни видове изотопи тези апарати ще могат да правят диагностика не само в областта на онкологията, но и на кардиологията, и неврологията.
 
Циклотронът ще бъде монтиран в Александровска болница. Очаква се това да стане до две години, ако не възникнат непредвидени обстоятелства. Инвестицията ще бъде направена от частен субект. Той ще бъде избран чрез конкурс, който ще се проведе от самата болница.

След това ще се сключи договор за отдаване под наем на помещение в лечебното заведение за срок от 10 години. През този период инвеститорът ще трябва да плаща наем на болницата. Освен това ще дава зарядите на преференциални цени на лечебното заведение.
 

Коментари