Публикация

Туберкулозата отстъпва?

Заболеваемостта от туберкулоза в световен мащаб намалява през последните години. Това се казва в ежегодния отчет на Световната здравна организация.


Според този документ през 2010 г. от жълтата гостенка са се заразили 8,8 милиона души, докато година по-рано цифрата е била 9,4 милиона. Освен това смъртността от туберкулоза също е намаляла.

Отстъплението на жълтата гостенка се дължи главно на страните с традиционно високо ниво на заболяемост. Значително снижение на броя на новите случаи е установено в Кения и Танзания, както и в Бразилия.

В Китай за периода 1990-1910 г. смъртността от туберкулоза е намаляла почти четири пъти, а честотата на заболяването – два пъти.

" }-->

Коментари