Публикация

Илия Пашов: Пациентски организации и лекари тенденциозно атакуват генеричната индустрия

Интервю с Илия Пашов, изпълнителен директор на Актавис - България.


Г-н Пашов, напоследък зачестиха атаките срещу генеричните медикаменти и по-конкретно срещу тяхното все по-широко навлизане у нас. Как ще коментирате този факт?
Следя много внимателно изказванията на някои неправителствени организации и лекари в тази посока. Да си призная, оставам с впечатлението, че те искат техните пациенти да доплащат повече за нужните им медикаменти, вместо да се доверят на доказаните по качество, ефективност и най-вече по-евтини генерични медикаменти, които държавата им осигурява. В това ли се изразява защитата на пациентите, особено във времена на финансова криза?

Оставам и с убеждението, че има опити да се критикуват усилията на здравното министерство и НЗОК в осигуряването на качествено лечение с генерични медикаменти, които, поради своята по-ниска цена, ще дадат възможност да се освободят финансови средства за осигуряване на лекарства на по-голяма група нуждаещи се. Забелязвате, че много често употребявам думата „качествено”. Категорично не съм съгласен с изявления, че лечението с оригинални медикаменти, за които всеки пациент трябва да доплаща повече, било по-качествено.

Като изпълнителен директор на Актавис България, твърдо гарантирам за качеството на произведените от нас генерични медикаменти. Гарант за качеството на нашата продукция са не само строгите европейски стандарти, които нашите заводи покриват, но и цялата необходима документация, дадена на нашите медикаменти от съответните държавни институции.  Приветствам усилията на държавата и здравното министерство в посока все по-широката употреба на генерични медикаменти, защото с лимитираните финансови средства в държавата, генеричната индустрия може да бъде максимално полезна за всеки един от нас.

В началото на тази седмица някои неправителствени организации и лекари се обявиха против смяната на оригинални имуносупресори с генерични такива. Какъв е Вашият отговор?
Считам, че става въпрос по-скоро за бизнес-казус и това е причината за споменатите изявления. Факт е, че общият пазар на тези медикаменти  в България не е голям. Но нека не забравяме, че спрямо цените на медикаментите в България се определят цените на лекарствата в много държави в Европа с огромни пазари.  Ако се получи така, че българските граждани се поддържат след трансплантации с генерични медикаменти, по-ниската им стойност съответно ще доведе до намаляване на техните цени и на големите европейски пазари.

Оригиналните компании нямат интерес от това, защото по този начин ще загубят приходи. Именно страхът от загуба на пазари е причината те активно да защитават своите продукти като провокират страх у пациентите от генеричните лекарства. Нека всички тези, които обвиняват генеричните имуносупресори в неефективност,  да покажат научно обосновани резултати от използването на генеричния им еквивалент. Нека говорим с езика на научните факти, защото всичко друго извън тях, особено използването на страховете на пациентите в защита на определен бизнес-интерес, е най-малкото неетично. 

-brr-

В насока оригинални или генерични медикаменти наскоро омбудсманът беше сезиран от пациентска организация и той излезе със становище до министъра на здравеопазването. Вашият коментар?
С моето най-голямо уважение към институцията, нека напомня, че според закона омбудсманът приема жалби и оплаквания от лица, които считат, че правата им са нарушени от държавни, общински органи или от лица, занимаващи се с обществена дейност. В конкретния случай пациентската организация сезира омбудсмана за казус, който не представляваше отказ от лечение, а претенции на определена група пациенти да се лекуват с оригинални медикаменти, вместо с генерични. Нима това има нещо общо с нарушаването на човешките права? 

Нима именно омбудсманът е институцията, която трябваше да бъде сезирана за подобни претенции? По тази логика, казано на шега, може би следващият ход на пациентските организации ще бъде омбудсманът да им съдейства оригиналните фармацевтични компании да свалят цените си до поносими нива.  Сами разбирате, че тук отново става въпрос за тенденциозна атака срещу генеричната индустрия, казусът е сериозен и подходът към неговото решаване трябва да бъде изключително професионален.

Ние години наред разясняваме на пациентските организации у нас необходимостта от баланс между употребата на оригинални и генерични медикаменти в лечението на българските граждани. Организирахме няколко посещения във високотехнологичния завод на Актавис в Дупница, за да се уверят във високите ни стандарти на производство. Квалифицирани лектори изнасяха разяснителни беседи относно изключително строгите изисквания за регистрация и        производство на медикаменти, акцентирайки върху факта, че всички лекарства за онкологични заболявания, трансплантации, биоподобните медикаменти се регистрират при едни и същи изисквания  от Европейската агенция по лекарства ЕМЕА.

За съжаление оставам с убеждението, че самите пациентски организации нямат интерес тези доказани факти да се комуникират широко. В този смисъл бих предложил на държавата да направи проверка как се финансират по-големите пациентски организации у нас и дали това финансиране не ги задължава да защитават не правата на пациентите, а определени бизнес-интереси. Сигурен съм, че подобна проверка ще бъде изключително полезна не само за пациентите, но и за цялото ни общество.

Предлагам тази проверка на пациентските организации, защо считам, че не е логично да научаваме от медиите за водещи специалисти, които загрижено коментирали „факти”, че генерични медикаменти за трансплантация не отговаряли на „новите изисквания”. Очевидно тези специалисти и председатели на пациентски организации оспорват разрешенията за употреба, дадени от Европейската и Българската агенции по лекарствата. Очевидно те оспорват изключително строгите европейски и местни изисквания,  които агенциите стриктно следят, за да може един медикамент да бъде регистриран и да се използва.

Бих попитал и самите медии защо не търсят и другата гледна точка, а именно на генеричните производители? Вие сте една от малкото медии, които поискаха и нашето мнение. Нали обективната информация е тази, в която са изложени становищата и на двете страни?

-brr-

Подобни изявления сякаш критикуват сегашната лекарствена политика. Каква трябва да бъде тя по време на криза според Вас?

Считам, че както по време на криза, така и в периоди на финансова стабилност, лекарствената политика трябва да бъде прагматична. Социалните фондове винаги са ограничени и недостатъчни, ето защо те би трябвало да бъдат изразходвани пестеливо и прагматично. Тук е огромната социална роля на генеричната индустрия, която предлага качествени, ефикасни и безопасни лекарства на достъпни цени.

За пореден път споделям, че държавата трябва да използва пълноценно този ресурс, особено когато има местни производители. Правилната посока е държавата да изгражда система за предимство на използването на генерични лекарства, за да останат средства за лечение на тежки заболявания с оригинални скъпи медикаменти, които нямат генерична алтернатива. Такива са моделите в най-силните икономически държави като САЩ, Великобритания, Германия, Франция и други.

Разбира се, че у нас има още поле за работа в това направление. Не е социално обосновано за медикаменти, които се използват за лечение на социално-значими заболявания, държавата да доплаща само 25%, което на практика представлява отказ от осигуряване на лечението на тези масови и тежки заболявания. Не е социално и финансово обосновано точно за тези заболявания, за чието лечение съществуват толкова много генерични алтернативи, водещи кардиологични клиники да изписват основно оригинални медикаменти с много висока стойност на доплащане от пациента и това да се приема като дългосрочна концепция за поддържащо лечение на тези хронични заболявания.

Сигурен съм, че могат да се намерят и успешно да се въведат регулиращи механизми на тези процеси, както е в немалко европейски страни. Актавис винаги е била компания, която е лоялен партньор в общата цел как с помощта на генеричната индустрия държавата ни да осъществи ефикасна и прагматична лекарствена политика.

Коментари