Публикация

Нарушенията в чревната флора могат да ви навредят

Стомашно-чревният тракт (СЧТ) притежава уникалната двойна функция да бъде метаболитно активен орган за смилане и абсорбция на хранителните вещества и в същото време да действа като селективна бариера срещу постъпването на микроорганизми и други вредни субстанции от чревния лумен.


Червото е отворена екологична система, включваща трилиони бактерии, чиято колонизация започва след раждането. Намират се в целия СЧТ, в най-голямо количество в дебелото черво. В този високоорганизиран микросвят живеят полезни бактериални видове, които преобладават и контролират вредните, но в здравия човек чревните микроорганизми съществуват в хармония както помежду си, така и с организма.

Изпълняват редица жизнени функции, които са важни за организма и са съществен елемент от неговата защита. Нарушенията в чревната флора (след антибиотици, химио- и лъчетерапия, стрес, продължителни диети и пр.) са сред основните причини за възникване не само на стомашно-чревни, но и на други заболявания като сърдечно-съдови, автоимунни, алергични, дори злокачествени. Затова поддържането на нормалната чревна микроекология е от изключително значение за човешкото здраве.

Червото е основният имунен орган, съдържащ около 80% от имунните клетки в човешкото тяло. Чревната лигавица е арена на сложни взаимодействия мeжду тези клетки и микрофлората в лумена, които са важни за развитието на самата имунна система и за защитата на организма. Чревната флора поддържа имунната ни система в равновесие и я стимулира да реагира по подходящ начин срещу вредните въздействия от лумена. Точните механизми в този „активен диалог” не са напълно изяснени, но съществуват много доказателства, че функционирането на имунната система както на локално, така и на системно ниво, може да бъде модулирано от чревните бактерии.

Идентифицирането на чревната флора като важен елемент от чревната защита доведе до въвеждане на концепцията за пробиотичната терапия, предложена за пръв път в началото на миналия век от руския Нобелов лауреат Иля Мечников: възможност за модифициране състава на чревната флора чрез терапевтично приложение на полезни микроорганизми.

Пробиотиците са живи микроорганизми, които след прием в достатъчно количество повлияват благоприятно човешкото здраве. Най-важните критерии, на които трябва да отговаря добрият пробиотичен продукт, са: да съдържа бактерии от човешки произход в достатъчно количество, които да са резистентни на секретите в горните отдели на СЧТ и да останат жизнеспособни по време на пасажа през него, за да могат да полепват към чревните епителни клетки и да колонизират чревния лумен; да са непатогенни и безопасни за организма.

Най-добре е проучен пробиотичният потенциал на млечно-киселите бактерии, особено Lactobacillus и Bifidobacterium, на Saccharomyces bulardii, Streptococcus и пр. Търговските пробиотични продукти обикновено съдържат повече от един щам.

Един от най-добре проучените ефекти на пробиотиците е модулацията на имунната система чрез благоприятно повлияване на всички компоненти на имунния отговор – клетъчен, хуморален и адаптивен, което води до подобряване на чревната и общата имунна защита.

Интересът към ролята на пробиотиците в поддържането на човешкото здраве чрез профилактика и лечение на различни заболявания все повече нараства. Чрез тях се постига резистентност към инфекции, намаляване тежестта и продължителността на диария, причинена от вирусни и бактериални инфекции, употреба на антибиотици, лъче- и химиотерапия, пътуване; подобряване на имунния статус и съпротивителните сили на организма, особено в периода на сезонните инфекции.

Пробиотиците трябва да се приемат около 30 мин. преди хранене с чаша вода. Няма правила колко дълго и колко често трябва да бъде тяхното приложение, но е важно да се има предвид, че за възстановяване на нарушенията в чревната микрофлора са необходими 4-8 седмици. В случаите с намалени защитни сили и склонност към дисбактериоза може да се провеждат профилактични курсове в различните сезони.

---------------------------------------------------------------------------------
*Д-р Ваня Герова, София, ул. „Бяло море” 8, тел. 0898653184

Коментари