Публикация

Профилактиката спасява животи

Интервю с д-р Надя Димитрова, ръководител на Българския национален раков регистър.


Д-р Димитрова, кое е в момента най-разпространеното онкологично заболяване при жените под 50-годишна възраст?
Най-честото злокачествено заболяване при жените под 50-годишна възраст в България е ракът на гърдата. Ракът на маточната шийка (цервикален карцином) е на второ място по честота в тази възрастова група.

От много време публикуваме статистики, че всеки ден в България по една жена си отива от рак на маточната шийка. Продължава ли да е валиден този печален факт?
През 2009 г. (за която разполагаме с окончателните данни) починалите от рак на маточната шийка са 356, така че твърдението за съжаление е вярно.

Как си обяснявате, че в ХХІ век, когато и диагностиката, и превенцията са на високо равнище, нашите съпруги, майки, сестри, продължават да загиват от почти напълно преодолимо злокачествено заболяване, каквото е ракът на маточната шийка?
За съжаление в България не се прилагат ефективни мерки за ограничаване на заболяването, а те са първична и вторична профилактика, ранна диагностика и комплексно лечение.

-brr-

Имате ли данни каква е ситуацията в държавите, в които системата за профилактични прегледи обхваща всички жени?
В държавите, където от десетилетия се прилага масов скрининг за рак на маточната шийка, заболяемостта е намаляла с повече от 65%. Например във Финландия през 1966 г. заболяемостта е била 21.1 на 100 000 жени, а през 2007 г. – 7.3 на 100 000 жени. В България стандартизираната заболяемост през 2009 г. е 18,7 на 100 000 жени и е по-висока от средната за Европа.

Кога медицинската статистика ще отчете ефекта от създаването на ваксината срещу рак на маточната шийка?

Ефектът от приложението на ваксини за профилактика на дадено заболяване се отчита няколко години след началото на приложението им.

Посочете алгоритъма, който една млада и здрава жена трябва да следва, за да не допусне да се разболее от цервикален карцином или най-малкото заболяването да бъде открито във фаза, в която е напълно лечимо.
Необходимо е да се познават рисковите фактори за развитие на заболяването, за да може да се избягват. Най-важните от тях са:

- многобройни сексуални партньори;
- сексуален дебют в сравнително ранна възраст;
- вагинални инфекции;
- тютюнопушене;
- отслабена имунна система.

Ежегодните профилактични прегледи при гинеколог с цитонамазка гарантират до голяма степен откриване на изменения в маточната шийка в предраков стадий, когато заболяването е напълно лечимо.


Коментари