Публикация

Още 28 деца ще бъдат финансирани от Фонда за лечение

28 малки пациенти получиха средства от Фонда за лечение на деца.


Шест от тях ще заминат за първи път за лечение в чужбина. Шест деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина, а на седем ще бъде доплатено лечението. Други 9 деца ще бъдат подпомогнати за лечение в България.

Общата сума, която се отпуска за всички 28 деца, е 442 918 лв. От началото на годината Фондът е финансирал лечението на 298 малчугани, а отпуснатите средства са 8,3 млн. лв.
 

Коментари