Публикация

Обучение на пациенти със захарен диабет в Александровска

Захарният диабет засяга голям брой хора с различна етническа принадлежност и различен социално-икономически статус по целия свят.


През последните десетилетия на ХХ век се наблюдава експлозивно нарастване на честотата на това заболяване, предимно за сметка на диабет тип 2.

Понастоящем (данните са за 2010 г.) от диабет в света са засегнати 285 милиона хора, представляващи 6.6% от населението във възрастта 20-79 г. Oчаква сe тази цифра през 2030 г. да нарасне до 438 милиона.

В България към 2009 г. честотата на заболелите във възрастта 20-70 г. е 9%, а общият брой болни е 519 500 души. По-голямата част от пациентите (90-95%) имат диабет тип 2 (по-рано наричан „неинсулинозависим”, „възрастов” и др.). По-малко са пациентите с диабет тип 1 ("инсулинозависим”, “младежки” и др.).

Основният проблем при захарния диабет са неговите късни усложнения, които водят до инвалидизация и влошават прогнозата на пациента. Най-съществен фактор за предотвратяване на острите и хронични усложнения е добрият контрол на кръвната захар.

Този контрол зависи от една страна от активността на лекуващия екип, и от мотивацията на пациента сам да си помогне от друга. Независимо от големия брой съвременни медикаменти, една от най-съществените предпоставки за успеха на лечението е пациентът да бъде обучен в това как активно да участва в лечението си, спазвайки диета, физическа активност и правилен прием на лекарства.

От 2006 г. с резолюция на ООН 14 ноември е обявен за Световен ден за борба с диабета в чест на рождението на д-р Фредерик Бантинг - един от създателите на инсулина.

В седмицата преди този ден в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Александровска” по традиция ще се проведе безплатен курс за обучение на пациенти със захарен диабет. На него могат да присъстват пациенти на болницата, амбулаторни пациенти и граждани.

За записване и информация: тел. 02/ 9230 346, 0886413383 - м.с. Надя Кабакчиева.Коментари