Публикация

Доставчиците на некачествени храни за детските градини - на прокурор

Доставчиците на храни за детските градини, които предоставят некачествени продукти, ще бъдат предавани на прокурор, каза д-р Цветан Димитров, специалист по диететика и хранене в Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” на Регионалната здравна инспекция в Плевен.


„На нас е възложено изпълнението на Наредба № 6 на здравното министерство, която касае храненето на децата от 3 до 7 години в детските заведения. Тя е  в сила от 15 септември тази година и според изискванията й, децата трябва да приемат повече плодове и зеленчуци вместо сол, захар и мазнини”, каза д-р Димитров.

Според нея в детските заведения трябва да се доставят качествени храни, които пристигат с определен набор от документи, удостоверяващ съдържанието им.
„При съмнение, че даден продукт не отговаря на изискванията, ще бъде взета проба за изследване в нашата лаборатория. Ако се установи, че документите не отговарят на това, което намерим, доставчикът, или длъжностното лице, отива на прокурор. Говорим за хранене на деца и заради тяхното здраве няма да простим на никой” –заяви д-р Димитров.

Той припомни, че по нареждане на МЗ, бе проведена разяснителна кампания сред служителите в кухненски блокове, собственост на детски заведения и извършване на проверки във всеки един от тези обекти.

Освен изисканото от МЗ, от Регионалната здравна инспекция са организирани и проведени обучителни семинари във всяка една община от Област Плевен. На тези мероприятия са присъствали всички служебно ангажирани с изпълнението на изискванията лица, което включва директори на детски заведения, технолози по хранене, медицински специалисти, представители на фирми-доставчици, общински служители отговарящи за провеждането на търговете за доставка на храни.

Коментари