Публикация

НЗОК: Средствата за направления ще бъдат усвоени до края на 2011

До края на 2011 г. средствата за направления за консултация със специалист ще бъдат усвоени напълно.


Според направеното от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) разпределение за последното тримесечие на годината лекарите ще разполагат с повече направления за консултация със специалист, спрямо определените за същото тримесечие на 2010 г.
Увеличеният брой на направленията е в резултат на по-големия бюджет през 2011 г., както и на по-гъвкавата методика, по която те се разпределят. Тя гарантира както по-спокойната работа на лекарите, така и по-лесния и по-бърз достъп на пациентите до специализирана медицинска помощ.

В годишен план НЗОК разполага със 171 млн. лв. за специализирана извънболнична медицинска помощ, а не със 169 млн. лв., както беше оповестено от министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов. Цитираният от д-р Константинов бюджет е за първичната извънболнична медицинска помощ и всеки, който се интересува от здравеопазване, е наясно, че с това перо от бюджета се заплаща само на личните лекари, а не на специалистите.

В Закона за бюджета на НЗОК направленията за специалист са в отделен параграф за специализирана извънболнична медицинска помощ, а разпределението им е направено така, че те да бъдат усвоени изцяло до края на годината. Също така НЗОК разполага с достатъчно средства, за да подсигури нормалното функциониране на дежурните кабинети.  

НЗОК напомня, че от тази година е променена гледната точка при разпределянето на средствата за специализирана медицинска помощ и за медико-диагностични изследвания: не се взема предвид единствено броят на населението в региона, а се отчитат и неговите специфични характеристики - възрастова структура, вид населено място и др. особености, обуславящи потреблението на здравните услуги.

Правилата, по които се определя броят на направленията за консултация със специалист и стойностите на медико-диагностичните изследвания, са приети от Надзорния съвет на НЗОК и са публикувани на официалната интернет страница на институцията.

Коментари