Публикация

Онлайн регистър на ражданията от 1 януари догодина

От 1 януари всяка болница у нас ще бъде длъжна да съобщава за ражданията, които са извършени в нея.


Информацията ще се подава в електронния регистър на МЗ. Това ще даде възможност да се повиши контролът над лечебните заведения и да се осигури максимална сигурност и качество за пациентите в тях. Също така ще помогне за вземането на своевременни управленски решения.

Данните за ражданията ще се подават от всяка болница с АГ-отделение до 24 часа от извършването им. Вписването ще се осъществява от оторизиран специалист, който ще носи персонална отговорност за достоверността на данните и ще влиза в системата с електронен подпис.

В регистъра ще се подава информация за мястото, датата и часа на раждането, данни за майката и за детето – пол, килограми, състояние, ръст, както и как е протекло самото раждане. Също така ще се вписва кой лекар е водил раждането, дали бременността е ин витро и дали майката се отказва от детето си.

Регистърът ще се намира в изчислителния център на МЗ в НМКЦ и ще се поддържа от отдел „Електронно здравеопазване“. Изграждането му струва 28000 лв. Достъп до пълната информация в регистъра ще има МЗ, а всеки човек ще може да вижда в реално време колко деца са се родили в отделните области на страната.

Регистърът на ражданията е вторият електронен регистър, който създава МЗ през тази година – първият беше на инвазивната кардиология. Дейността на ведомството в тази посока ще продължи и занапред.

Със средства  по ОП „Развитие на човешките ресурси” ще се финансира изграждането още на интегрирана електронна здравна система, регистър на ТЕЛК и НЕЛК, регистър на трансфузионната хематологията, информационна система за онкологичните заболявания, регистър по акредитацията на лечебните заведения и обучението на медицинския персонал, както и регистър на медицински изделия.
 


" }-->

Коментари