Публикация

Месец за борба с рака на белия дроб

Ракът на белия дроб е най-разпространеното злокачествено заболяване при мъжете в световен мащаб и едно от най-честите при жените.


Въпреки че обикновено се възприема за болест при пушачите, всъщност близо 13% от случаите на рак на белия дроб са при хора, които никога не са пушили. Според статистиката за България ракът на белия дроб представлява 18% от всички случаи на рак при мъжете и 4% от случаите на рак при жените. Това го прави най-честият вид рак при мъжете и 8-ми по честота при жените. 77% от случаите на рак на белия дроб са открити в стадий ІІІ и стадий ІV, когато вече има метастази в други органи. Средно за една година в България се регистрират 3282 смъртни случая от рак на белия дроб. Общо всички пациенти с това заболяване са около 11 000 само в нашата страна.

Ракът на белия дроб представлява растеж на променени клетки в белите дробове, които се делят много по-бързо от здравите клетки и групирайки се образуват тумор. Повечето типове рак на белия дроб нарастват бавно и често минава много време преди да се проявят симптомите. Тъй като е обичайно ракът на белия дроб да метастазира доста рано, в повечето случаи той бива диагностициран едва, когато ракови клетки са се появили на други места в организма.

Средната продължителност на живот на пациенти след диагностицирането им с рак на белия дроб е шест месеца. „Поради факта, че ракът на белия дроб е най-често срещаното злокачествено заболяване с почти 100-процентова смъртност, инвестирането в проучвания за нов тип лечение е изключително важно”, казва д-р Методия Чадиковски, Генерален мениджър на Рош България.

„Нашата цел е ракът на белия дроб да се превърне в хронично заболяване, с което хората да живеят, а не да продължи да бъде болест с неизбежен летален край. Затова всеки месец живот, който успяваме да спечелим за пациентите си с това коварно заболяване, е голяма победа, както за нас, така и за медицината като цяло”, допълва д-р Чадиковски. Конвенционална терапия за болестта включва хирургично лечение, лъчетерапия, химиотерапия. Неотдавна бе постигнат значителен напредък в лечението на рака на белия дроб, чрез нови класове лекарства, които имат различен механизъм на действие от традиционните такива.

Това е персонализирана таргетна терапия, при която се атакуват само раковите клетки и не се засягат здравите. Друг метод е блокирането на достъпа на кислород и хранителни вещества до раковите клетки, които се нуждаят от тях, за да се делят и метастазират.  По този начин туморът остава без необходимите за растежа му вещества, което го кара да се свие и да спре да расте.

Месец ноември е посветен на борбата с рака на белия дроб.

Коментари