Публикация

Още 32 деца ще получат пари за лечение

Още 32 малки пациенти получиха финансиране от Фонда за лечение на деца.


Шест от тях ще заминат за първи път за лечение в чужбина, а едно дете ще бъде подпомогнато за костно-мозъчна трансплантация в Германия.

Други шест деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи. Осем деца ще бъдат подпомогнати за лечение в България. На заседанието бяха одобрени и единадесет случая за доплащане на лечението.

Общата сума за лечението на всички 32 деца е 482 935 лв. От началото на годината Фондът е финансирал лечението на 330 деца, а отпуснатите средства са близо 8,8 млн. лв.

Коментари