Публикация

Асистент на зъболекаря

За първи път в България ще се провежда обучение за придобиване на новата професия – асистент на лекаря по дентална медицина. Това съобщиха от Центъра за професионално обучение „Хипократ”.


Желаещите да кандидатстват трябва да са навършили 18 години, с минимално входящо образователно ниво - средно образова¬ние, да са физически годни и психически здрави, което се удостоверява с медицинско сви¬детелс¬т¬во, уточни управителят на центъра д-р Илияна Давидова.

Срокът на обучение ще бъде 8 месеца (4 модула) - теория: 325 ч., практика: 588 ч., като теоретичното обучение ще се провежда вечер по три пъти в седмицата от 18 до 21 ч.

Практически асистентът ще се подготвя в дентални клиники, намиращи се в София, с които центърът има договор. Цената на обучението е 1000 лв. Ако бъде нает, асистентът може да разчита на възнаграждение от 500 до 800 лв. за 6-часов работен ден.

В България има сериозен недостиг на дентални асистенти през последните 10 години, поради преустановеното обучение на стоматологични сестри през 90-те години. В момента в кабинетите работят асистенти, както с общо медицинско сестринско образование, така и такива, обучени след индивидуална подготовка от самите зъболекари, информира д-р Венцислав Стоев, зам.-управител на центъра за професионално обучение.

У нас поради недостига на сестри се очаква асистентът да поема и някои от техните функции. Той освобождава зъболекаря от онези дейности, които не изискват професионална отговорност, компетентност и знания. Асистира, администрира и подготвя лечението на пациента, но не може да работи в устата на пациента, като цялата отговорност за лечението и неговите резултати носи зъболекарят.

Конкретни функции на асистента са почистване и стерилизация на инструментариума, екипировката и помещенията. Той подготвя отпечатъчните и пломбировъчните материали, както и всички необходими материали и средства за лечение. Посреща пациента и го подготвя за лечението. Води и информацията за пациентите. Всяка една от тези дейности се извършва под контрола на зъболекаря.

Според изследване на Американската зъболекарска асоциация при нает асистент ефективността на денталния кабинет и броят на обслужените пациенти се увеличава с над 40%.

Началото на първата учебна година за обучение на асистенти у нас е 9 януари 2012 г. и кандидатите трябва да се запишат най-късно до 15 декември т.г.

Подробности за програмата, условията за кандидатстване и начинът на записване, желаещите могат да научат на www.hippocratesbg.com.
 

Коментари