Публикация

Националният център по заразни и паразитни болести на 130 г.

На 18 ноември се навършват 130 години от подписването на Указа на Княз Александър І. Батенберг за създаването на днешния Национален център по заразни и паразитни болести.


Организиран първоначално като противовариолна станция, прераснал в противочумна станция, превърнал се в Бактериологичен институт.

След това в Институт „Народно здраве", станал Научен институт по епидемиология и микробиология  - сега Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

Създаден в зората на Третата българска държава и до днес Центърът изпълнява достойно своята функция - контрол и предпазване от инфекции за благополучието на българския народ.

В Националните референтни лаборатории се извършват уникални диагностични изследвания на почти всички заразни болести и инфекции.

Функционира Национална система за ранно оповестяване на епидемични взривове. От години се проследява еволюцията на лекарствената резистентност на микробите причинители на всички инфекции в нашата страна.

НЦЗПБ е компетентната институция за България, която колаборира с Европейския Център за контрол на заболяванията. В НЦЗПБ е и Югоизточния европейски референтен център по антибиотична резистентност на СЗО.

Центърът подържа готовност за отговор при възникване на епидемично разпространение на много опасни инфекции. Уникален е и с националната система за оценка и контрол на качеството на всички медицински лаборатории, диагностициращи инфекции в страната, а също така с научната си и учебна дейност в тази област на националното здравеопазване.

Коментари