Публикация

Стартира изграждането на информационна система за ТЕЛК

Започна изграждането на електронна информационна система на медицинската експертиза. По този начин ще се повиши контролът в системата и ще се улесни проследяването на документите за пациентите, които са кандидатствали в ТЕЛК.


Финансирането на системата ще се осъществи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Стойността на проекта е 798 хил. лв., а бенефициент е НЕЛК.

Изграждането на електронната информационна система трябва да завърши до края на 2012 г. В нея ще бъдат интегрирани Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), Регионалните картотеки за медицински експертиза (РКМЕ) и Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК). По този начин ще има връзка между данните на всички структури и ще се създаде централизиран регистър на гражданите, преминали през ТЕЛК.

Това ще даде възможност на пациентите да наблюдават през интернет докъде е стигнало придвижването на документите им за медицинска експертиза. Проектът за изграждане на електронната система предвижда да има връзка и с други заинтересовани институции като НОИ, НЗОК, МТСП и др.

Така ще се осъществява по-ефективен контрол, както над дейността на съставите на ТЕЛК и НЕЛК, така и върху финансовите ресурси на НЗОК, които се изразходват за медицински прегледи при освидетелстването в ТЕЛК, и на средствата на НОИ и МТСП, които се дават при отпускането на различни социални придобивки и пенсии за инвалидност. Успоредно с изграждането на регистъра ще се обучат 360 лекари и 250 немедицински лица от системата на медицинската експертиза.

 

Коментари