Публикация

НЗОК заплаща изцяло родилната помощ

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) осигурява изцяло заплащането за родилната помощ чрез клинична пътека „Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение“.


Това е и единствената клинична пътека, за която НЗОК заплаща безусловно за всеки отчетен случай. През 2011 г. финансирането на родилната помощ бе гарантирано с отделянето на средствата за нея в прогнозните бюджети на болниците, които НЗОК заплаща.

Директорите на специализираните акушеро-гинекологични болници бяха уведомени за това чрез съответните районни здравноосигурителни каси.  Изключението беше направено още в началото на годината с цел в тези болници да бъдат осигурени по-спокойни и добри условия на работа.

Съгласно Закона за здравето, чрез отделно предвидени средства, НЗОК осигурява и акушерската помощ за всички здравно неосигурени жени.

В клиничната пътека са включени всички процедури и медикаменти, свързани с родоразрешението и периодите в него, а преценката как то да бъде извършено е само и единствено на лекарите.  

По повод изказани твърдения, че условията, заложени в клиничната пътека, са причина родилки да бъдат връщани от лечебните заведения, НЗОК уточнява, че тези твърдения  са неоснователни и не може да са в следствие на изискванията в клиничната пътека.

НЗОК напомня, че всяко лечебно заведение е длъжно да осигурява спазването на правата на пациента.

Коментари