Публикация

Фармацевтичният факултет към МУ-София - на 60

Фармацевтичният факултет към Медицински университет – София, отбеляза 60 години от създаването си (24 ноември).


Деканът на факултета, проф. Николай Ламбов, в академичното си слово каза: „Образованието във Фармацевтичния факултет отговаря на най – високия критерий - 9 540-те българи, които са завършили факултета за 60-те години, всички до един са получили професионална реализация!”, а проф. Сергей Игнатов, Министър на образованието, пожела на колегията на факултета „да открие еликсира на живота”.

Към днешна дата академичният състав на факултета се състои от 73-ма преподаватели, от които 9-ма професори, 5-ма доктори на науките, 21 доценти, 43 асистенти и главни асистенти, 46 доктори. С годините структурата на факултета се развива и променя, въвеждат се редица дисциплини и четения. Въведените нови научни и образователни направления са фармакокинетика; хроматография и методи за неводно титруване; биофармация; биофармацевтични методи и лекарствени форми с  удължено действие; фармакоикономика; фармакоепидемиология и фармацевтични грижи; лекарствен дизайн, онкофармакология и др.

Във Фармацевтичния факултет се осъществява интензивна научно - изследователска дейност. Някои от разработените от преподаватели от Фармацевтичен факултет са оригинални технологии и продукти: лекарствени продукти за отказване от тютюнопушене; лекарствени продукти за лечение на дихателни заболявания; технологии за таблети с удължено освобождаване и др., които са намерили място на фармацевтичния пазар.

Почетният знак на Фармацевтичния факултет за специален принос в неговото развитие получиха проф. Ваньо Митев, Ректор на Медицински университет – София, Министър Сергей Игнатов, г-жа Десислава Атанасова, Председател на Парламентарната комисия по здравеопазване, Мирослав Ненчев, Председател на Българския фармацевтичен съюз, д-р Ева Борисова, управител на Салвис Фарма ООД. За заслуги към Фармацевтичния факултет бяха наградени и неговите предишни декани, които уважиха събитието.

Коментари