Публикация

УБ „Лозенец” на международно ниво в областта на трансплантациите

Първата чернодробна трансплантация в България е извършена в Университетска болница „Лозенец“ през 2004 г. и за времето си е огромен успех, постигнат от български лекар.


Оттогава в болницата са направени общо 80 трансплантации, от които 22 чернодробни трансплантации на деца.

Успеваемостта на тези трансплантации е средната за Европа – 80%, което без съмнение е огромно постижение на българската медицина и на лекарите в болницата.

„Гарантираме, че болницата отговаря на всички нормативни изисквания – като професионални и материални ресурси, за да осъществява тази сложна, високотехнологична медицинска дейност”, заяви доц. д-р Любомир Спасов, директор на УБ „Лозенец“.

В Университетска болница „Лозенец“ работят прекрасни специалисти, изключително ерудирани и опитни експерти, които са се доказали с годините.

Болница „Лозенец“ ще продължи да инвестира време, усилия и интелект, за да развива чернодробните трансплантации на още по-високо равнище с помощта на най-добрите специалисти в света.

Коментари