Публикация

Болниците ще се отчитат всеки ден на касата

От 5 декември лечебните заведения за болнична помощ, които имат договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), ще се отчитат всекидневно в институцията.


За целта на интернет страницата на НЗОК стартира нова услуга „Ежедневно отчитане на приети/изписани пациенти“. Чрез нея всички договорни партньори, сключили договор за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки, трябва да подават ежедневните си отчети за постъпили и изписани през денонощието пациенти.

Информацията, която болниците ще подават за приетите пациенти включва освен данни за тях и наименование на заболяването им, регистрационен номер и име на лечебното заведение, приемна диагноза, както и дали пациентът е приет планово или по спешност и кой лекар го е насочил към болница.

Справката за изписаните пациенти ще съдържа както данните за лечебното заведение и за пациента, така и информация за това по коя клинична пътека е лекуван, коя е основната му диагноза, има ли придружаващи заболявания. Ще бъдат описани и процедурите, които са му били извършени.

Електронните отчети, задължително подписани с електронен подпис, ще бъдат подавани през интернет портала на НЗОК по начин, сходен с подаването на отчетите от изпълнителите на извънболнична медицинска помощ.

Досегашният формат за подаване на данни за ежедневно приетите/изписаните по клинична пътека пациенти се заменя с нов, който е публикуван на интернет страницата на НЗОК. Чрез новата електронна услуга файловете ще постъпват директно в интегрираната информационна система на институцията.

НЗОК е изпратила указания за новите промени към 28-те РЗОК в страната, за да бъдат уведомени всички договорни партньори, сключили договори по клинични пътеки. През първия месец от старта на новата услуга ще бъде оказвано пълно съдействие на лечебните заведения за болнична медицинска помощ при нейното използване.
Коментари