Публикация

НЗОК ще заплаща ваксината за рак на маточната шийка

След Румъния и Македония, и България предприе мерки, за да спре заболяването, което отнема живота на 365 жени у нас всяка година.


Два милиона лева за профилактика на рака на маточната шийка ще получи НЗОК от Министерство на здравеопазването през 2012 г., обяви д-р Ангел Кунчев на четвъртата национална среща по проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“, която се проведе на 8 и 9 декември 2011 г. в София.

Решението е взето с приемането на бюджета на НЗОК за 2012 г. и е първата сериозна държавна стъпка за профилактика на това  заболяване, от което всеки ден у нас умира по една жена, а годишно се разболяват около 1200.

Очаква се ваксината срещу рака на маточната шийка да бъде финансирана на 50% от НЗОК и от нея дa могат да се възползват момичетата на 12-годишна възраст.  Справката, която са направили от Българската асоциация за закрила на пациентите е, че ако у нас годишно се раждат около 70 000 деца и 35 000 от тях са момичета, държавата ще трябва да подсигури ваксината за около 12 000 момичета. Проучванията показват, че около 30% от родителите биха ваксинирали децата си.

С това решение България става 23-та страна от ЕС, която полага усилия за превенцията на рака на маточната шийка.

Същевременно, след извънредната имунизационна кампания против морбили, паротит и рубеола България остава стабилна за следващите 5, 6 години по отношение на тези заболявания, имайки предвид нелеката ситуация в редица държави от ЕС.

През 2011 г. извънредно са имунизирани и около 40 000 деца срещу полиомиелит, като 35 000 от тях са с ромски произход. Добрият успех на тази имунизационна кампания и високият брой ваксинации се дължи на сътрудничеството на участниците в проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“.

Практиката на използване на здравни медиатори, които да осъществяват връзката с труднодостъпните етнически общности, дава много добри резултати. За съжаление, броят им в цялата страна е  недостатъчен . Засега те са 100, разпределени в 55 от 264 общини.

Затова ежегодно ще бъдат обучавани нови попълнения здравни медиатори във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София. Обучението се реализира с подкрепата на фармацевтична компания ГлаксоСмитКлайн, която е партньор в проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“ от самото му начало.


" }-->

Коментари