Публикация

Ще се изгради електронна база данни на медицинските изделия

Министерството на здравеопазването и ИАЛ започват изграждането на електронна база данни на медицинските изделия. Тя ще струва 149 хил. лв. и ще се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси”.


Целта е да се повиши прозрачността и контролът при осигуряването на нужните изделия за лечение на пациентите. Също така да се ограничат възможностите за спекулация с цените на тези продукти.

Регистърът трябва да бъде готов до края на месец октомври 2012 г. В него ще се съдържа информация за всички медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани със средства от НЗОК, МЗ, МТСП, болниците. Това са импланти, продукти за анестезия и респирация, материали за ин-витро, за лаборатории и др. Към момента техният брой е 137 хиляди.

Списъкът ще се намира на страницата на ИАЛ и ще включва вида на изделието, производителя му, продажната цена, както и стойността, до която се заплаща с публични средства. Продажната цена ще се обявява от самите производители или вносители.

Стойностите, до които изделията ще се плащат с обществени средства, ще се определят по различен начин в зависимост от институцията, която ги финансира. НЗОК например всяка година ще определя групите медицински изделия, които покрива. Стойността, до която ги заплаща, ще се определя на база най-ниската цена в една група с идентични медицински изделия.

Конкретните стойности ще се определят от Комисия, назначена от управителя на НЗОК. В нея ще се включват лекари, фармацевти, икономисти и юристи. МЗ и болниците ще осигуряват медицински изделия чрез провеждането на обществени поръчки. МТСП всяка година ще определя пределните стойности, до които заплаща различните видове медицински изделия отново на база най-ниска цена от дадена идентична група и средствата, с които разполага.

Достъп до цените, които са вписани в електронната база, ще имат МЗ, НЗОК, МТСП, болниците, които трябва да купуват медицински изделия. По този начин ще се намали възможността за спекулация с цените на тези продукти. В момента едни и същи изделия се продават на различни цени, тъй като няма база данни, която да показва какви са стойностите им.

Коментари