Публикация

Академия за нова здравна култура

Време е за изграждане на нова здравна култура, позволяваща на хората да вярват, че лечението е възможно – така разсъждават в Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и приятели (АПОЗ).


Проектът „Академия за нова здравна култура” преследва точно тази цел чрез информационни семинари и дейности като езиково обучение с музика, йога на смеха, работа с емоциите, играта „Дарплей”, народни песни и танци и др.

В рамките на седмица специален екип ще провежда занимания и всеки ще може да избере най-предпочитаните дейности. Активно в идеята да се акцентира върху психологическите аспекти и социализацията на пациентите се въвличат студентите по медицина, което АПОЗ смята за много перспективен подход.

„Смело си признаваме къде са дефицитите в емоциите ни и в начина на изразяване, което е коренът на проблема и той е далеч не само при онкозаболяванията - казва председателката на АПОЗ Евгения Адърска - и идеята ни е академията да бъде още една възможност за хората, на които им е тясно в рамките на преживяването „болест”.

Повече информация за графика на заниманията от Академията за нова здравна култура под мотото „Здравето ни идва отвътре”  ще намерите на www.oncobg.info.

Коментари