Публикация

Фондът за лечение на деца ще финансира още 29

Още 29 малки пациенти получиха финансиране от Фонда за лечение на деца. Четири от тях ще заминат за първи път за лечение в чужбина.


Седем деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи.

Единадесет деца ще бъдат подпомогнати за лечение в България. На заседанието бяха одобрени и седем случая за доплащане на лечението.

Общата сума за лечението на всички 29 деца е  505 350 лв. От началото на годината Фондът е финансирал лечението на 387 малчугани, а отпуснатите средства са близо 9,7 млн. лв.

Това е последното редовно заседание за тази година. За сравнение през 2010 година Фонда помогна на 270 деца като за тяхното лечение бяха отпуснати 5,2 млн. лева.
 

Коментари