Публикация

НЗОК приключи проверките в АГ болниците

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) приключи извънплановите проверки на всички специализирани акушеро-гинекологични болници и клиники в столицата, в които се оказва родилна помощ.


Спешните проверки бяха разпоредени от управителя на НЗОК, д-р Нели Нешева, по повод зачестилите смъртни случаи на родилки.

Според Закона за здравното осигуряване НЗОК упражнява контрол на договорните партньори чрез своите финансови инспектори и лекари-контрольори. Финансовите инспектори имат право да проверяват отчетните документи на изпълнителите на медицинска помощ, регламентирани в НРД; да извършват контрол по законосъобразността на финансовата дейност на изпълнителите на медицинска помощ по договорите им с РЗОК; да извършват проверки по жалби на осигурени лица и работодатели, свързани с финансови нарушения.

Лекарите-контрольори имат право да проверяват: вида и обема на оказаната медицинска помощ; вида и количествата на предписаните лекарствени средства;  съответствието между оказаната медицинска помощ и заплатените суми. 

Проверката на качеството на оказаната медицинска помощ е извън правомощията на НЗОК и се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински одит“.

В рамките на гореописаните правомощия през последния месец контролните екипи на НЗОК провериха  десет лечебни заведения: ІІ САГБАЛ „Шейново“ ЕАД, І САГБАЛ „Св. София“ ЕАД, МБАЛ „Св. София“ ЕООД, МБАЛ „Токуда болница София“ АД, МБАЛ „Св. Анна“ София АД, ІІ МБАЛ ЕАД, МБАЛ „Вита“ ЕООД, САГБАЛ „Д-р Щерев“ ЕООД, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД и УБ „Лозенец“ НМЛЗБП.

Проверени бяха 777 случая, отчетени за периода 01.08.2011г. до 31.10.2011г., по клинична пътека № 141 „Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начинът на родоразрешение“.

В 90% от проверените случай не са констатирани нарушения.

В останалите 10% са установени нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ.

За всяко отделно нарушение контролните органи на НЗОК са наложили санкции от 200 лв. до 500 лв.

Според нормативната уредба НЗОК не може да контролира избора на екип, но при извършените проверки е установено, че  в 36% от проверените случаи е направен такъв избор, в съответствие с регламентиран в заповед на директора на лечебното заведение ценоразпис, съобразно разпоредбите в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

Само в едно лечебно заведение част от пациентките са заплатили суми за избор на екип в размер над допустимия, определен в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

В друго лечебно заведение е установено, че няма регламент по отношение на избор на екип, а има ценоразпис за „ВИП пакет и услуги“. Сумите, заплащани от пациентките там, варират от 1200 лв. до 2500 лв., като избор на тези допълнителни услуги са направили 99% от родилките.

Открит е и случай, при който е установено, че съгласно приложената фактура родилката е заплатила сума в размер на 900 лв. за избор на екип за извършване на родоразрешение чрез секцио и в същото време - 500 лв. за раждане във вода, което не е извършено, тъй като пациентката е родила чрез секцио.

За тези случаи НЗОК не може да се произнася и да налага санкции, но своевременно  ще информира принципалите на съответните болници.  

В рамките на тази проверка контрольорите на НЗОК провериха и заплатени случаи по клинична пътека № 279 „Грижи за здраво новородено дете“.  Там не са открити никакви нарушения.
 

Коментари